Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Obiekty sakralne w Rejestrze Zabytków i ich ochrona.

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2019-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Galerczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Powiatowy Konserwator Zabytków

Wydział merytoryczny: Powiatowy Konserwator Zabytków, data odpowiedzi: 2019-07-01