Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zanieczyszczenie lasu w okolicy Szpitala i zagrożenia z tym związane.

Numer: 18, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2019-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Galerczyk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Członek Zarządu

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, data odpowiedzi: 2019-07-10