Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wnioski i inwesycje do Funduszu Dróg Samorządowych.

Numer: 19, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-08-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta

Wydział merytoryczny: Starosta, data odpowiedzi: 2019-09-02