Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej między Lubieszowem a zjazdem do Starego Stawu

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2019-02-11