Przejdź do treści

8/2024 dot. wykonania progów zwalniających na drodze powiatowej ul. Polna w Kożuchowie

 • Rodzaj: Interpelacja
 • Skierowane do: Starosta Nowosolski
 • Interpelujący: Paweł Zwolski
 • Data wpływu: 03-06-2024
 • Data przekazania: 03-06-2024
 • Treść:

  W związku ze zgłoszeniami i prośbami mieszkańców Kożuchowa zamieszkałych przy ulicy Polnej w Kożuchowie składam interpelację o montaż progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3006F (ul. Polna). Wspomniana droga to długi, prosty odcinek jezdni gdzie po obu jej stronach znajduje się zabudowa domów jednorodzinnych. Specyfika tej drogi powoduje, że przejeżdżające auta rozwijają tutaj bardzo duże i niebezpiecznej prędkości dla poruszających się pieszych, a szczególnie dla dzieci przemieszczających się na rowerach i hulajnogach.

  W związku z powyższym wnioskuję o wykonanie na w/w drodze progów zwalniających.

 • Załączniki do pobrania:

Odpowiedź

 • Odpowiadający: z up. Starosty Naczelnik Wydziału Komunikacji
 • Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji
 • Data odpowiedzi: 04-06-2024
 • Treść:

  Mając na uwadze Pana interpelację otrzymaną dnia 03.06.2024 r. w sprawie zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3006F ul. Polna, jako zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych informuję, iż tut. organ wystąpi z pismem do zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli w celu uzyskania opinii.

  Jednocześnie informuję, iż o podjętych ustaleniach zostanie Pan poinformowany oddzielnym pismem. 

 • Załączniki do pobrania: