Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Środki finansowe przeznaczone na ogłoszenia i promocje w latach 2014-2019.

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2019-08-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Skarbnik Powiatu

Wydział merytoryczny: Wydział Finansów i Budżetu, data odpowiedzi: 2019-09-02