Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wniosek do budżetu / wykonanie chodnika lub ścieżki w Stanach

Numer: 24, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-10-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Powiatu

Wydział merytoryczny: Biuro Rady i Zarządu, data odpowiedzi: 2019-10-11