Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wniosek do budżetu / budowa ścieżki pieszo - rowerowej Niedoradz - Otyń

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-10-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Powiatu

Wydział merytoryczny: Biuro Rady i Zarządu, data odpowiedzi: 2019-10-11