Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przycięcie gałęzi wzdłuż drogi powiatowej nr 1049F w Mirocinie Górnym, Średnim i Dolnym.

Numer: 34, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący
data wpływu: 2019-10-25, data przekazania: 2019-10-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2019-11-05