Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Montaż lustra drogowego, wykonanie progu zwalniającego, budowa instalacji oświetleniowej oraz uzupełnienie znaków drogowych przy drodze powiatowej nr 1033F w miejscowości Bonów.

Numer: 39, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta
data wpływu: 2019-12-17, data przekazania: 2019-12-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Naczelnik Wydziału Komunikacji

Wydział merytoryczny: Wydział Komunikacji, data odpowiedzi: 2019-12-27