Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie chodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej w miejscowości Stany

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2019-02-11