Przejdź do treści

10/2024 dot. zorganizowania spotkania nt. budowy obwodnicy Kożuchowa

 • Rodzaj: Interpelacja
 • Skierowane do: Starosta Nowosolski
 • Interpelujący: Zygmunt Muszyński
 • Data wpływu: 14-06-2024
 • Data przekazania: 14-06-2024
 • Treść:

  Zorganizowanie spotkania na temat budowy obwodnicy Kożuchowa - z udziałem przedstawiciela Zarządu Województwa Lubuskiego oraz przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
  Uzasadnienie  do interpelacji
  ,,Zorganizowanie spotkania na temat budowy obwodnicy Kożuchowa” 
  Starania dotyczące budowy obwodnicy mają ponad 50 letnią historię. Przez Kożuchów przebiegają dwie drogi wojewódzkie nr 297 oraz nr 283. Miasta znajdujące się w woj. lubuskim wzdłuż dawnej trasy międzynarodowej E-14 od Gorzowa do Szprotawy takie obwodnice posiadają (oprócz Kożuchowa). W roku 2014 uchwałą Nr 240/2852/14 Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził obwodnicę Kożuchowa na listę priorytetową z jej realizacją na lata 2019-2020  na kwotę 45 mln zł. Mieszkańcy miasta z wielkim zrozumieniem przyjęli 6-letni okres wyczekiwania na zaplanowaną budowę obwodnicy. Zakończenie inwestycji w roku 2020 dawało poczucie większego bezpieczeństwa mieszkańcom. Przez miasto w ciągu doby przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów samochodowych. Miasto zabytków, bardzo wąskie drogi oraz bezpieczeństwo mieszkańców dawały nadzieję, że wspomniane zadanie zostanie zrealizowane. 
  Do realizacji tej inwestycji jednak nie doszło. Na skutek kolejnych zmian obwodnica Kożuchowa uchwałą Nr 241/3367/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 lutego 2018 r. została przeniesiona na listę rezerwową na poz. 5 bez konkretnego terminu jej wykonania.  
  Złożona przeze mnie interpelacja w dniu 11 stycznia 2019 roku w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji została uwieńczona zorganizowaniem spotkania.  4 lutego 2019 roku w obecności przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego odbyło się oczekiwane spotkanie. Głównym  wstrzymaniem prac nad budową obwodnicy Kożuchowa było tłumaczenie że odciążenie ruchu  nastąpi wraz z zakończeniem inwestycji na S-3.
  Z doświadczenia wiemy, że po oddaniu drogi S-3, ruch na trasie kożuchowskiej jest jeszcze większy. Z apelem o ponowne przywrócenie na listę priorytetową budowy obwodnicy wystąpili radni powiatowi reprezentujący gminę Kożuchów. Podczas głosowania 100% radnych Powiatu Nowosolskiego powyższy apel poparło. Prośbę poparła radna sejmiku województwa lubuskiego, mieszkanka naszego powiatu p. Beata Kulczycka, która złożyła wniosek dotyczący budowy obwodnicy przy tworzeniu nowego budżetu.
  W budżecie Województwa Lubuskiego na rok 2024 została zapisana kwota 900.000 zł    z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji programowej dotyczącej reaktywacji planów związanych z budową obwodnicy Kożuchowa !!!
  Na spotkaniu chciałbym usłyszeć potwierdzenie, że obwodnica Kożuchowa nabiera realnej realizacji zadania.

 • Załączniki do pobrania:

Odpowiedź

Brak udzielonej odpowiedzi.