Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie oznakowania poziomego na drodze powiatowej pomiędzy mostem na rzece Odrze a Lipinami

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Przemysław Ficner radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2019-02-11