Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont drogi powiatowej na odcinku Jesiona - Tatarki - Uście w kierunku granicy Powiatu Nowosolskiego

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Nowosolski
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zygmunt Muszyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Powiatowy Zarząd Dróg, data odpowiedzi: 2019-03-06