Przejdź do treści

Konrad Ratajczak

Zdjęcie: Konrad Ratajczak
Zdjęcie: Konrad Ratajczak

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Klub
Klub Radnych KW FNW Wadima Tyszkiewicza
Kontakt info@wikonads.com

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-24
2 Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu stała 2024-05-24

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-06-14 09:45:03 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-14 10:05:36 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2023. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-14 10:15:07 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2023 rok. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:07:29 Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:13:03 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:17:11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:23:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:25:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:28:30 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:22:25 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:30:39 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:04:05 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:12:58 uwzględnienie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji wstrzymujący się
2024-06-28 10:15:15 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:18:08 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za