Przejdź do treści

Tomasz Twardowski

Zdjęcie: Tomasz Twardowski
Zdjęcie: Tomasz Twardowski

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Klub
Klub Radnych KW FNW Wadima Tyszkiewicza
Kontakt Ttwardowski1@onet.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-24 09:54:46 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 09:58:50 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:03:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:09:55 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:13:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:19:22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:29:27 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:40:47 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:46:15 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:53:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:59:37 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 11:05:43 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-06-14 09:45:03 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-14 10:05:37 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2023. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-14 10:15:08 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2023 rok. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:07:29 Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:13:03 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:17:11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:23:15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:25:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:22:25 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:30:35 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:04:06 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:13:00 uwzględnienie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:15:22 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:18:03 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za