Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

2/2020 - Nagrody i premie wypłacone w latach 2014-2020 kadrze kierowniczej Starostwa i jednostek podległych.

Numer: 42, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2020-02-11, data przekazania: 2020-02-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Sekretarz Powiatu, data odpowiedzi: 2020-02-20