Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

3/2020 - Wniosek o zakup defibrylatora AEG do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

Numer: 43, rodzaj: interpelacja

Skierowane do:
data wpływu: 2020-02-11, data przekazania: 2020-02-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Zwarycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Nowosolski

Wydział merytoryczny: Zarząd Powiatu, data odpowiedzi: 2020-02-21