Przejdź do treści

Andrzej Ogrodnik

Zdjęcie: Andrzej Ogrodnik
Zdjęcie: Andrzej Ogrodnik

Wiceprzewodniczący

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Klub
Klub Radnych KW FNW Wadima Tyszkiewicza
Kontakt anogrodnik62@gmail.com

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy stała 2024-05-24

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 12/2024 dot. zlecenie analizy prawnej w sprawie możliwości odzyskania środków finansowych przeznaczonych na spłatę zadłużenia szpitala we Wschowie. zapytanie 2024-07-01 2024-07-15

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-24 09:58:48 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:03:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:09:55 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:13:05 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:19:22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:29:29 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:40:47 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:46:19 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:53:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:59:46 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 11:05:42 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-06-14 09:45:04 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-14 10:05:41 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2023. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-14 10:15:13 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2023 rok. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:07:31 Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:13:06 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:17:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:23:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:25:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2024 – 2035. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:28:35 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:22:33 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:30:37 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 09:04:14 Rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji wstrzymujący się
2024-06-28 10:12:59 uwzględnienie wniosku o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:15:35 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-28 10:18:07 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. IV sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za