Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-06 uchwałą nr Uchwała Nr II/19/2018 Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosolskiego.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Łukasz Kempa członek
Marcin Kula członek KLUB RADNYCH JACEK MILEWSKI
Andrzej Ziarek członek
Grzegorz Zwarycz 0przewodniczący
Paweł Zwolski 1 wiceprzewodniczący