Przejdź do treści

Paweł Zwolski

Zdjęcie: Paweł Zwolski
Zdjęcie: Paweł Zwolski

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Klub
Klub Radnych Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe
Dyżury
Kontakt pawelzwolski@wp.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-24
2 Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu stała 2024-05-24

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
1 8/2024 dot. wykonania progów zwalniających na drodze powiatowej ul. Polna w Kożuchowie interpelacja 2024-06-03 2024-06-04
2 9/2024 dot. uszkodzeń ścieżki rowerowej na odcinku Nowa Sól-Kożuchów-Stypułów interpelacja 2024-06-03

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-24 09:51:53 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 09:58:47 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:03:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:09:51 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:13:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:19:24 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Budżetu i Rynku Pracy Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:29:29 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:40:47 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:46:15 Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:53:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowosolskiego na 2024 rok. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 10:59:46 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Starosty Nowosolskiego. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-05-24 11:05:44 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli. II sesja Rady Powiatu Nowosolskiego za
2024-06-14 09:45:07 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowosolskiego. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-14 10:05:41 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosolskiego za rok 2023. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za
2024-06-14 10:15:14 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowosolskiego za 2023 rok. III sesja Rady Powiatu Nowosolskiego VII Kadencji za