Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 6 5
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Brzozowska za
2 Andrzej Dela za
3 Romuald Fedorczak za
4 Przemysław Ficner przeciw
5 Krzysztof Galerczyk przeciw
6 Jarosław Intek za
7 Łukasz Kempa przeciw
8 Zygmunt Muszyński przeciw
9 Andrzej Staroszczuk za
10 Bogumiła Gramza za
11 Sylwia Wojtasik za
12 Andrzej Ziarek przeciw
13 Grzegorz Zwarycz przeciw
14 Marcin Kula za
15 Jarosław Suski za
16 Andrzej Żuberek za
17 Zenobia Kubicka nieoddany
18 Mariusz Stokłosa nieoddany
19 Alina Śmigiel nieoddany
20 Waldemar Wrześniak nieoddany
21 Paweł Zwolski nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 1 9 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Brzozowska za
2 Andrzej Dela za
3 Romuald Fedorczak za
4 Przemysław Ficner przeciw
5 Krzysztof Galerczyk przeciw
6 Jarosław Intek za
7 Łukasz Kempa przeciw
8 Zenobia Kubicka wstrzymał się
9 Zygmunt Muszyński przeciw
10 Andrzej Staroszczuk za
11 Mariusz Stokłosa przeciw
12 Alina Śmigiel przeciw
13 Bogumiła Gramza za
14 Sylwia Wojtasik za
15 Waldemar Wrześniak za
16 Andrzej Ziarek przeciw
17 Grzegorz Zwarycz przeciw
18 Paweł Zwolski przeciw
19 Marcin Kula za
20 Jarosław Suski za
21 Andrzej Żuberek za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 3 7 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Brzozowska za
2 Andrzej Dela za
3 Romuald Fedorczak za
4 Przemysław Ficner przeciw
5 Krzysztof Galerczyk przeciw
6 Jarosław Intek za
7 Łukasz Kempa przeciw
8 Zenobia Kubicka wstrzymał się
9 Zygmunt Muszyński przeciw
10 Andrzej Staroszczuk za
11 Mariusz Stokłosa wstrzymał się
12 Alina Śmigiel wstrzymał się
13 Bogumiła Gramza za
14 Sylwia Wojtasik za
15 Waldemar Wrześniak za
16 Andrzej Ziarek przeciw
17 Grzegorz Zwarycz przeciw
18 Paweł Zwolski przeciw
19 Marcin Kula za
20 Jarosław Suski za
21 Andrzej Żuberek za