Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Powiat Nowosolski

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIX sesja Rady Powiatu Nowosolskiego.".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 9 2 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Brzozowska wstrzymał się
2 Andrzej Dela wstrzymał się
3 Romuald Fedorczak wstrzymał się
4 Przemysław Ficner za
5 Krzysztof Galerczyk za
6 Jarosław Intek wstrzymał się
7 Łukasz Kempa za
8 Zenobia Kubicka za
9 Zygmunt Muszyński za
10 Andrzej Staroszczuk wstrzymał się
11 Mariusz Stokłosa za
12 Alina Śmigiel wstrzymał się
13 Bogumiła Gramza za
14 Sylwia Wojtasik za
15 Grzegorz Zwarycz za
16 Marcin Kula wstrzymał się
17 Jarosław Suski wstrzymał się
18 Andrzej Żuberek wstrzymał się
19 Waldemar Wrześniak nieoddany
20 Paweł Zwolski nieoddany
21 Andrzej Ziarek nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
11 0 8 2 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
11 1 6 3 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Brzozowska przeciw
2 Romuald Fedorczak przeciw
3 Przemysław Ficner za
4 Krzysztof Galerczyk za
5 Jarosław Intek przeciw
6 Łukasz Kempa za
7 Zenobia Kubicka za
8 Zygmunt Muszyński za
9 Andrzej Staroszczuk przeciw
10 Mariusz Stokłosa za
11 Alina Śmigiel za
12 Bogumiła Gramza za
13 Sylwia Wojtasik za
14 Grzegorz Zwarycz za
15 Paweł Zwolski za
16 Marcin Kula wstrzymał się
17 Jarosław Suski przeciw
18 Andrzej Żuberek przeciw
19 Andrzej Dela nieoddany
20 Waldemar Wrześniak nieoddany
21 Andrzej Ziarek nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 2 10 2 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Brzozowska za
2 Romuald Fedorczak za
3 Przemysław Ficner przeciw
4 Krzysztof Galerczyk przeciw
5 Jarosław Intek za
6 Łukasz Kempa przeciw
7 Zenobia Kubicka przeciw
8 Zygmunt Muszyński przeciw
9 Mariusz Stokłosa przeciw
10 Alina Śmigiel przeciw
11 Bogumiła Gramza wstrzymał się
12 Sylwia Wojtasik wstrzymał się
13 Waldemar Wrześniak za
14 Andrzej Ziarek przeciw
15 Grzegorz Zwarycz przeciw
16 Paweł Zwolski przeciw
17 Marcin Kula za
18 Jarosław Suski za
19 Andrzej Żuberek za
20 Andrzej Dela nieoddany
21 Andrzej Staroszczuk nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 11 0 1 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Andrzej Dela za
2 Romuald Fedorczak za
3 Przemysław Ficner wstrzymał się
4 Krzysztof Galerczyk wstrzymał się
5 Jarosław Intek za
6 Łukasz Kempa wstrzymał się
7 Zenobia Kubicka za
8 Zygmunt Muszyński wstrzymał się
9 Andrzej Staroszczuk za
10 Mariusz Stokłosa wstrzymał się
11 Alina Śmigiel wstrzymał się
12 Bogumiła Gramza wstrzymał się
13 Sylwia Wojtasik wstrzymał się
14 Waldemar Wrześniak za
15 Andrzej Ziarek wstrzymał się
16 Grzegorz Zwarycz wstrzymał się
17 Paweł Zwolski wstrzymał się
18 Marcin Kula za
19 Jarosław Suski za
20 Andrzej Żuberek za
21 Iwona Brzozowska nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 2 10 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Iwona Brzozowska za
2 Andrzej Dela za
3 Romuald Fedorczak za
4 Przemysław Ficner przeciw
5 Krzysztof Galerczyk przeciw
6 Jarosław Intek za
7 Łukasz Kempa przeciw
8 Zenobia Kubicka przeciw
9 Zygmunt Muszyński przeciw
10 Andrzej Staroszczuk za
11 Mariusz Stokłosa przeciw
12 Alina Śmigiel przeciw
13 Bogumiła Gramza wstrzymał się
14 Sylwia Wojtasik wstrzymał się
15 Waldemar Wrześniak za
16 Andrzej Ziarek przeciw
17 Grzegorz Zwarycz przeciw
18 Paweł Zwolski przeciw
19 Marcin Kula za
20 Jarosław Suski za
21 Andrzej Żuberek za